Archív

Historie čajovnictví v Českém Těšíně
Náhoda, nebo snad osud tomu chtěl, aby v Českém Těšíně vyrostly dvě čajovny téměř v sousedství.
Během dvou let probíhaly téměř synchronně mnohé události - ve stejný den se Spolek milců čaje přijel podívat na prostory, které měla připravené jak čajovna naše, tak i námi v dobrém vspomínaná Ganéša. Obojí nevyhovovaly. Prapůvodně to měly být prostory v 1. patře nad vinárnou Balladé, majitel se však nedostavil na smluvenou schůzku. Místem, o kterém se uvažovalo, byl také klub "Dziupla". Tam však také nebyly vhodné prostory.
Z Prahy přišel pak dopis od milců s nabídkou redukovaného know-how. Mezitím se připravovala Ganéša - na vlastní pěst. S Čajkou to vypadalo bledě - skoro jsme to vzdali. Uplynulo půl roku a do Prahy došla fáma o tom, že je v Českém Těšíně nová čajovna. To se psal listopad roku 1996. V prosinci poslala ing. Eva Jirkalová (naše čajmáma) milcům odpověď s tím, že bohužel nic takového není pravda. Pak už to šlo vše ráz na ráz. V lednu se uvolnily nové prostory, 1. února přijeli milci a prohlásili tyto za skvělé. Čekali jsme až do října než nám bývalý majitel předal klíče. Tak se stalo 1. října. Tehdy nás čekala spousta stavebních úprav a vyškolení tovaryšů. Za dva měsíce, přesně 30. listopadu 1997, se konala slavnostní vernisáž. A prvního prosince roku 1997 byla čajovna otevřena pro veřejnost.
Čajovna Ganéša otevřela již 15. listopadu, a tak vznikly v Českém Těšíně rázem dvě čajovny. Spolupracovali jsme například při organizování přednášky paní Mgr. Boučkové, překladatelky díla Lobsanga Rampy a doufali jsme, že ve spolupráci budeme pokračovat. Jak říká Eva: „Ganéša není konkurence, chvála tomu, když člověk skončí v jedné nebo druhé z nich namísto nějakého pohostinství.” Avšak okolnosti jedné z čajoven nepřály a tak jsme se po čase museli s naší spřátelenou čajovnou rozloučiti.
Comments